Informace o používání cookies


Typy používaných cookies

Nastavení

Tyto cookies v sobě nesou informaci o aktuálním nastavení webu. Pokud webová stránka podporuje personalizaci, např. zvětšení textu, změnu barev a další, budou tyto informace uložené v těchto cookies.

Zabezpečení

Pokud webová stránka podporuje přihlašování uživatelů, soubory cookie zabezpečení používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

Procesy

Soubory cookie procesů umožňují webům poskytovat služby, které návštěvníci očekávají, například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookie web nebude fungovat správně.

Stav relace

Jedná se o shromažďování údajů o chování návštěvníků. Může se jednat například o informace o tom, jaké stránky uživatelé navštěvují nejčastěji nebo zda se jim na některých stránkách nezobrazují chyby. Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat služby a uživatelské prostředí na webu.

Stránky gobamboo.cz využívají konkrétně tyto cookies, nutné pro bezchybný provoz webu:
PHPSESSID -⁠ propojuje identifikaci sezení mezi serverem a klientem, systémová cookie, která musí být přítomna vždy.
popupModal, popupTextWindow -⁠ slouží jen k uložení hodnoty zda již bylo zobrazeno okno s nějakým upozorněním.
cookieconsent_dismissed -⁠ slouží k zapamatování, že uživatel již odklikl cookie hlásku, tak, aby se mu nezobrazovala stále znovu a znovu.

Analytické cookies

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor __ga.

Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze službu Google Analytics společně s reklamními souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Rozšíření, sociální pluginy, systémy třetích stran

Webová prezentace může využívat rozšíření, tzv. sociální pluginy (např. Facebook tlačíko "Líbí se mi", seznam tweetů Twitter, apod.) a nebo systémy třetích stran, jako např. výše popsaný Google Analytics. Za konkrétní podobu, množství a účel souborů cookies uložených do vašeho prohlížeče od poskytovatelů třetích stran zodpovídá výhradně poskytoval této služby / těchto služeb.

Další informace, odkazy jak Google využívá data

Podrobněji o cookies:

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnosť gobamboo s.r.o., majitel e-shopu www.gobamboo.cz na těchto i dalších svých webových stránkách cookie soubory.

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně vpočítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Usnadňují používání internetu tím, že ukládají informace oprohlížení.

Díky souborům cookie může návštěvník na webech zůstat přihlášený, weby si zapamatují jeho předvolby a budou mu moci poskytovat obsah relevantní pro místo, kde se nachází.

Existují dva typy souborů cookie:
• Soubory cookie první strany jsou vytvářeny navštíveným webem. Web je uveden na adresním řádku.
• Soubory cookie třetích stran jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy nebo obrázky.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

Pokud si návštěvník nepřeje, aby weby na jeho počítači ukládaly soubory cookie, může je zablokovat. Ale při zablokování souborů cookie se některé stránky nemusí zobrazovat správně nebo web odešle zprávu, že k jeho zobrazení je nutno mít povolené soubory cookie.
Vpřípadě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče takto:

V Internet Exploreru

Vypnutí Cookies:
1. V menu "Nástroje" vyberte volbu "Možnosti internetu"
2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů"
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru
4. Vaše nastavení potvrďte tlačítkem "OK"

V Internet Exploreru 11 pro Windows 10

1. vyberte tlačítko "Nástroje" a pak vyberte "Možnosti Internetu".
2. Vyberte kartu "Osobní údaje" a v části "Nastavení" vyberte Nastavení a rozhodněte, jestli chcete povolit nebo blokovat soubory cookie první a třetích stran nebo jestli chcete zobrazit výzvu kjejich povolení

Odstranění Cookies:
1. V menu nástroje vyberte možnost "Zabezpečení" a poté klikněte na "Odstranit historii procházení"
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole "Cookies"
3. Smazání proveďte kliknutím na tlačítko "Delete"

Ve Firefoxu

Vypnutí Cookies:
1. V hlavní nabídce klikněte na nabídku "Možnosti"
2. Zvolte oddíl "Soukromí a zabezpečení"
3. V sekci Historie rozklikněte šipku u "Historii prohlížení" a vyberte volbu "Ukládat podle vlastního nastavení"
4. Následně odznačte možnost "Povolit serverům ukládat cookies"

Odstranění Cookies:
1. V hlavní nabídce klikněte na nabídku "Možnosti"
2. Zvolte oddíl "Soukromí a zabezpečení"
3. buď:
V sekci Historie rozklikněte šipku u "Historie prohlížení" a vyberte volbu "Ukládat". Dále na konci odstavce vyberte zvýrazněnou volbu "odstranit některé cookies", klikněte na ni, otevře se dialogové okno správce cookies a v něm klikněte na tlačítko "Odstranit vše"
nebo
V sekci Historie rozklikněte šipku u "Historii prohlížení" a vyberte volbu "Ukládat podle vlastního nastavení". Klikněte na tlačítko "Správce cookies", otevře se dialogové okno správce cookies a v něm klikněte na tlačítko "Odstranit vše"

V Google Chrome:

Vypnutí Cookies:
1. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností "Nastavení"
2. Ve spodní části klikněte na "Rozšířené"
3. Vsekci "Ochrana soukromí azabezpečení" klikněte na "Nastavení obsahu"
4. Klikněte na "Soubory cookie"
5. Zapněte či vypněte možnost "Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie"
Blokování souborů cookie zostatních webů
Můžete povolit soubory cookie zwebu, který navštívíte, a současně blokovat soubory cookie z ostatních webů, které na navštívené stránce vlastní reklamy nebo obrázky. Chcete-li zablokovat tyto soubory cookie třetích stran, zapněte možnost Blokovat soubory cookie třetích stran.
Budou blokovány všechny soubory cookie a data zostatních webů (ato i v případě, že je web veden na vašem seznamu výjimek).

Odstranění Cookies:
1. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností "Nastavení".
2. Ve spodní části klikněte na "Rozšířené"
3. Vsekci "Ochrana soukromí azabezpečení" klikněte na "Nastavení obsahu"
4. Klikněte na "Soubory cookie"
5. V sekci "Všechny soubory cookie a data webu" klikněte na "Odstranit vše"
6. Potvrďte akci kliknutím na "Vymazat vše"

V prohlížeči Opera:

Nastavení předvoleb vám umožní ovládat, jak bude Opera s cookies zacházet. Ve výchozím nastavení je povoleno přijímat všechny cookies.
Chcete-li upravit zacházení s cookies:
1. Z hlavního menu zvolte "Nastavení"
2. Klepněte na "Soukromí & bezpečnost" na postranním panelu
3. V sekci "Cookies" vyberte volbu pro nakládání s cookies
Klepnutím na tlačítko "Správce výjimek" nastavíte předvolby platné jen pro určitý web.

V jiných prohlížečích:

Návod na vypnutí a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na tvůrce prohlížeče.

Google Analytics

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá gobamboo s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách gobamboo.cz nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).
Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde: https://business.safety.google/adsprocessorterms/
Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.